Starptautiskie fondi

starptautiskie-fondiDeviņdesmito gadu sākumā līdzek­ļu pārvaldītājs Rejs Millss Stenforda universitātes aeronautikas un astronautikas doktorantūras ko­mitejai veiksmīgi prezentēja savu tēzi par lidaparātu kontroli ar datoru vadāmām sistēmām, lai pasargātu raķetes no bezmērķīgas kūleņošanas kosmosā. Šādās sistēmās, pēc viņa domām, vienmēr ir jāatrod kompromiss starp veiktspēju un stabilitāti. «Būtībā ir tā – jo lielā­ku ierīces veiktspēju gribat panākt, jo vairāk tā pietuvojas nestabilitātes robežai.» īstais izaici­nājums ir izveidot tādu sistēmu, kas «nodroši­na gandrīz optimālu veiktspēju, bet spēj tikt galā ar daudz vairāk aspektiem, kuri varētu izrādīties citādi, nekā jūs domājāt», viņš saka. 

Read more