Profesionāls tulkošanas birojs – starptautiska uzņēmuma veiksmes atslēga

Starptautiska uzņēmuma darbībā īpaši liela nozīme ir komunikācijai. Veids, kādā uzņēmums komunicē svešvalodās, var būt izšķirošs jaunu biznesa partneru piesaistē un jaunu tirgu apgūšanā, tāpat informācijas pieejamību vairākās valodās vienmēr pozitīvi novērtē arī klienti.

Bieži vien uzņēmumi izvēlas tulkošanu uzticēt to esošajiem darbiniekiem, kuri runā svešvalodās, tādēļ profesionāļu piesaiste var šķist lieka. Tomēr ilgtermiņa sadarbības veidošanai ar profesionālu tulkošanas biroju ir vairākas priekšrocības, kas var palīdzēt izvairīties no kļūdām un veicināt uzņēmuma konkurētspēju.

Pieredze un kvalitāte

Tulkošanas birojs uzņēmumam sniedz pieeju valodniecības profesionāļiem, kas uzkrājuši bagātīgu pieredzi, strādājot ar līdzīgiem uzņēmumiem un projektiem vairāku gadu garumā. Turklāt profesionāļi var sniegt padomu jautājumos, kas saistīti ar starpkultūru komunikāciju, palīdzēt pielāgot reklāmas un mārketinga materiālu tekstus ārvalstu tirgum, kā arī izvairīties no izplatītu kļūdu pieļaušanas.

Pieeja resursiem

Uzņēmumi, kas tulkošanas darbus veic iekšienē, var saskarties ar cilvēkresursu trūkumu. Uzņēmumam attīstoties, tulkošanas darbu vadība bieži nonāk jaunāko darbinieku rokās, kas var rezultēties ar nokavētiem termiņiem un kļūdām. Turpretī tulkošanas birojs sniedz pieeju plašam profesionāļu lokam, kas operatīvi veic sev uzticēto darbu. Turklāt šajā profesionāļu lokā būs atrodami valodnieki, kuriem ir padziļinātas zināšanas konkrētajā biznesa jomā, izpratne par klientiem un konkurentiem, kā arī tirgu kopumā.

Valodas konsekvence

Tulkošanas projektu veikšana uzņēmuma iekšienē var radīt sarežģījumus valodas lietojuma konsekvencē. Uzņēmumam ir jānodrošina tas, ka darbinieku nomaiņa, izmaiņas komandās vai produktos nerada negatīvu ietekmi uz tulkojumiem. Nepastāvība valodas lietojumā var apmulsināt klientus un būtiski ietekmēt savstarpējo sapratni, it īpaši, kad runa ir par produktu vai pakalpojumu skaidrojumiem.

Risinājums šādai situācijai ir valodas standartizācija un kontrole, ko piedāvā profesionāli tulkošanas biroji. Lietojot terminus atbilstoši konkrētajai valodai, izstrādājot vārdnīcas un skaidri definējot valodas stilu un toni, tiek nodrošināta konsekvence visos uzņēmuma svešvalodā rakstītajos tekstos.

Drošība un efektivitāte

Sadarbība ar profesionālu tulkošanas biroju ilgtermiņā padara tulkošanas projektu veikšanu daudz efektīvāku un mazāk riskantu. Profesionālu valodnieku piesaiste nodrošina augstāku darba kvalitāti un ātrāku darbu izpildi nekā tulkošanas projektu novirzīšana uzņēmuma darbiniekiem, kuriem primāri būtu jāveic savi tiešie darba pienākumi. Attīstoties tulkošanas tehnoloģijām, profesionāls tulkošanas birojs spēs piedāvāt laiku un izmaksas samazinošus risinājumus, kas palīdzēs uzņēmumam ietaupīt līdzekļus, neieguldot papildus aprīkojumā.

Pateicoties savām labajām angļu valodas zināšanām, arī es savulaik strādāju kādā tulkošanas birojā. Tai laikā visvairāk tulkoju zāļu lietošanas instrukcijas. Atceros, ka uz mana darba galda nonāca arī jau tulkotas, taču ačgārniem vārdiem piebārstītas instrukcijas. Acīmredzot, kāds neprofesionālis savā jomā jau bija centies izlīdzēties, taču nekas dižs nebija sanācis.

Zāļu instrukcijas – tā ir īpaši svarīga nozare, kurai jāpievērš tikpat liela uzmanība arī to tulkojumos. Nedod Dievs, kāds sāks zāles lietot nepareizi. Sāksies veselības problēmas un tādā veidā zāļu ražotājs var nonākt pat tiesas priekšā.

Turklāt dažādas gan recepšu, gan bezrecepšu zāles ir ļoti laba eksporta prece. Par piemēru varētu ņemt Latvijā ražotos skuju eliksīrus dažādās formās. Ne visur pasaulē ir pieejami šie skujkoki tik lielos daudzumos, tādēļ ir tikai apsveicami, ka latvieši tos izmanto dažādās formās – ne tikai nodod koksnē. Taču, lai pareizi un efektīvi šo produktu pārdotu ārzemniekiem, ir jāsaprot, kā par to uzrakstīt angļu vai kādā citā valodā. Par to vislabāk parūpēsies Tavs sadarbības partneris – tulkošanas birojs.

Ikvienam uzņēmumam, paplašinoties jaunos tirgos, ir būtiski izprast kvalitatīvu tulkojumu nozīmi veiksmīgai biznesa attīstībai. Sadarbība ar uzticamu un profesionālu tulkošanas biroju var aiztaupīt raizes un nodrošināt efektīvu komunikāciju ar klientiem un sadarbības partneriem, kas palīdzēs uzņēmuma darbībai ilgtermiņā.

Leave a Comment