Mūzikas skola pieaugušajiem

piano

Latvijā ir aptuveni 145 mūzikas skolas, bet tās visas domātas bērniem. Ja pieaugušais grib iemācīties spēlēt kādu instrumentu, viņam nākas iztikt ar YouTube vai jāmeklē privātskolotājs. Ilze Rusova (48) te saskatīja iz­devību uzsākt savu biznesu. Pagājuši vien nepilni divi gadi, un skola pie­augušajiem Muzikālā darbnīca ap­groza jau 60 tūkstošus eiro, nopelnot 20 procentu.

Saņēmusi Mūzikas akadēmijas diplomu, Ilze ilgus gadus nostrādāja par pasniedzēju mūzikas skolās. Sā­koties krīzei, viņai nebija pārliecības, ka darbs būs ari rīt. Tas pamudinā­ja sākt savu biznesu. Sākumā Ilze iz­veidoja mūzikas skolu bērniem, bet vecāki, kas veda savas atvases uz no­darbībām, interesējās, vai arī viņi paši nevarētu mācīties spēlēt kādu instru­mentu. Arī Ilzes 25 gadus vecais dēls Toms gribēja apgūt ģitāras spēli, un tas pārliecināja viņu izveidot mūzikas skolu pieaugušajiem.

To izdarīt nebija sarežģīti – uz tām pašām telpām pa dienu va­rēja nākt bērni, bet vakaros pieau­gušie. Vajadzēja gan papildināt ins­trumentu klāstu, un tas tika izdarīts par Sorosa fonda finansējumu sep­tiņu tūkstošu eiro apmērā. Muzi­kālajā darbnīcā var apgūt septiņus instrumentu veidus un ari vokālu. Vispopulārākais mēneša abonements ir individuālas 40 minūšu nodarbī­bas reizi nedēļā, kas maksā 60 eiro. Pašlaik mēnesī skolu apmeklē 80 pieaugušo, un tikpat daudz bērnu tajā mācās pa dienu.

Interese par šo skolu tikai palieli­nās, un tas apliecina, ka mūžizglītības tendence ir tiešām aktuāla. Līdz 2020. gadam Eiropas Savienībā būs 15% pieaugušo, kas turpinās mācīties. Lai spētu apmierināt pieprasījumu, Ilze Rusova jau tagad pati skolo jaunus pasniedzējus.

Starp citu – ja nav tāda vēlme apgūt kādu instrumentu profesionāli, ir iespēja apmeklēt  mūzikas terapeitu, ar kuru kopā varēsi vienkārši atpūsties no visām problēmām, ienirstot 7. dimensijas radošajā pasaules stīgā. Ikviens, kam radošas nodarbes ir ikdienas sastāvdaļa, nespēj iedomāties, kādu katarsi jau pirmajā reizē tas var sagādāt personai, kura nekad ar to nav saskārusies… Turklāt mūzika ir īpaša nozare ar to, ka tā spēj dziedināt ļoti ātri. Mēs to zinām jau no bērna kājas, kad pirmoreiz to izdzirdējām. Taču pēc pieredzes varu teikt – radot mūziku pašam, sajūtas ir vēl neaprakstāmākas…

Leave a Comment