Bizness ar jaunu sākumu

biznessReti kurš Rīgas gids neved tūristus uz Lido – tā ir vieta, kas gandrīz no­teikti jāapmeklē, atbraucot uz Lat­viju. Tomēr 2010. gadā Lido nākot­ne bija zem lielas jautājuma zīmes. Ēdināšanas uzņēmuma īpašnieks Gunārs Ķirsons bija iekūlies nepa­tikšanās, pirmskrīzes gados atklājot jaunu nišu interjeru ražošanā. Droši vien citā laikā ideja būtu dzīvotspē­jīga, tomēr krīze atstāja iespaidu ne tikai uz meitasuzņēmumu Dizai­na projekti, kas tika nodibināts jau­najam darbības veidam, bet arī uz pašu Lido.

Uzņēmuma parādsaistības pārsniedza 11 miljonus eiro, un 2010. gada septembrī Lido pietei­ks, ka ārpustiesas tiesisko aizsardzību. Vēl trakāk – tā paša gada oktobrī privātu maksātnespēju pieteica arī pats Gunārs Ķirsons. Tomēr divu gadu laikā Ķirsons atrada iespējas visu nokārtot, proti, Dizaina projekti pabeidza bankro­ta procedūru, Lido izpildīja ārpus­tiesas tiesiskās aizsardzības plānu, bet pats Ķirsons noslēdza izlīgu­mu ar debitoriem. 2013. gadā Ķir­sons izveidoja jaunu zīmolu, no­dibināja jaunu uzņēmumu Horeca Holding un atvēra kafejnīcu Ķirsona māja Purvciemā.

Jaunais uzņēmums pastarpināti pieder arī Krievijas pilsonim Vladimiram Sestakovam, kurš ir Ķirsona draugs, džudo cīņas meistars un viens no tiem cilvēkiem, kas aizdeva Ķirsonam naudu grūtā brīdī, kad bankas atteica. Ķirsona māja atklāta 2013. gada jūlijā, kopumā tajā investēts aptuveni miljons eiro. Paredzēts, ka šis tīkls vēl tiks paplašināts. Vis­ticamāk, tas notiks tikai pēc tam, kad tiks sakārtota pirmā kafejnī­ca, jo gada beigās pēc veikala Maxima sabrukšanas izrādījās, ka Rīgā ir vēl virkne projektu, kas nav nodoti ekspluatācijā, tostarp Ķirsona māja. Pagaidām, līdz formalitāšu nokār­tošanai, Ķirsons nolēmis kafejnīcas durvis slēgt, tomēr mēs ticam, ka tās nodošana ekspluatācijā nepra­sīs daudz laika.

Leave a Comment