KOPIENAS LĪDERI – STEREOTIPI JĀLAUŽ

KOPIENAS LĪDERI«Ja skolas laikā mājās būtu bijis da­tors, laikam kļūtu par programmētāju,» tagad saka Ernests Štāls. Acīmredzot datora viņam nebija, un varbūt tas ir pat labi, jo pretējā gadījumā nav iz­slēgts, ka viņš tagad sēdētu kādas IT firmas telpās un būtu viens no 600 līdzīgu datoriķu.

Savu skolas laika aizraušanos Ernests ir īstenojis citādi. Viņš pabeidza ar datoriem pilnīgi nesaistītu programmu Ventspils augstskolā un kļuva par eko­nomistu, taču datori jaunieti interesēja joprojām. Ernests sāka strādāt interneta risinājumu aģentū­rā Mediaparks, bet kopš 2008. gada viņš ķeras klāt tikai saviem projektiem. Jau pašā sākumā viņš sa­skārās ar neparastu problēmu. «Man nebija, ar ko parunāt,» atceras Ernests. Tā viņš aizsāka pasāku­mu OpenCoffee Club, kurā interesanti regulāri va­rēja sapulcēties restorānā KID pie kamīna un runāt par savām idejām, to īstenošanu un interneta bizne­sa aktualitātēm pasaulē. Arī pašam Ernestam galva bija pilna ar idejām interneta lauciņā, un pirmā no tām – BonVoyage, bet tagad – e-komercija.

Read more